Hľadáte každodennú úľavu pri alergiách či astme?

Vedeli ste, že dlhodobé alebo opakované vystavenie organizmu bežne používaným chemickým čistiacim prostriedkom môže zhoršovať priebeh a príznaky alergií či astmy?

Za posledných sto rokov sa počet alergikov v Európskej únii zvýšil z pol percenta populácie na viac ako 40 percent a trend nárastu pokračuje naďalej, čím pribúdajú
neustále noví pacienti s týmto typom ochorení.

MUDr. Branislav Drugda

Popredný špecialista s 2 atestáciami z interného lekárstva a z pneumológie a ftizeológie. Absolvent lekárskej fakulty UK, od roku 1993 pôsobil ako lekár v Národnom ústave tuberkulózy a respiračných ochorení. V období 1997 – 2003 pôsobil ako primár Kliniky funkčnej diagnostiky NÚTARCH.

Je spoluzakladateľom Centra pre liečbu cystickej fibrózy u dospelých a Centra pre pred a po transplantačnú starostlivosť o pacientov zaradených do programu transplantácie pľúc. Od roku 2003 pôsobí ako špecialista v  Pneumo – Alergo Centre v Bratislave.

MUDr. Branislav Drugda je spoluautorom publikácií Štandardné diagnostické postupy, Praktická respirológia a ftizeológia; je autorom resp. spoluautorom v 12 časopiseckých publikáciách.
Je členom Slovenskej pneumologickej a ftizeologickej spoločnosti a European Respiratory Society.

Je čas na zmenu myslenia

Je nesporné, že na vznik a priebeh alergických ochorení má podstatný vplyv
dlhodobé pôsobenie prostredia, v ktorom sa vyskytujeme, predovšetkým koncentrácia
známych alergénov – spúšťačov.

Udržujme preto naše domácnosti čisté, v súlade s princípmi ekológie a voľnej prírody.

S technikou čistenia RAYPATH Ecoclean spoľahlivo vyčistíte všetky povrchy domácnosti s použitím iba čistej vody.