Úľava a zmiernenie od príznakov alergíí a astmy čistením domácnosti s použitím iba čistej vody

Úľava a zmiernenie od príznakov alergíí a astmy čistením domácnosti s použitím iba čistej vody

Vedeli ste, že dlhodobé alebo opakované vystavenie
organizmu bežne používaným chemickým čistiacim
prostriedkom môže zhoršovať priebeh
a príznaky alergií či astmy?
Za posledných sto rokov sa počet alergikov
v Európskej únii zvýšil z pol percenta populácie na viac ako
40 percent a trend nárastu pokračuje naďalej čím pribúdajú
neustále noví pacienti s týmto typom ochorení.

Je nesporné, že na vznik a priebeh alergických ochorení má podstatný vplyv
dlhodobé pôsobenie prostredia, v ktorom sa vyskytujeme, predovšetkým koncentrácia
známych alergénov – spúšťačov.
Udržujme preto naše domácnosti čisté, v súlade s princípmi ekológie a voľnej prírody.
S technikou čistenia RAYPATH Ecoclean spoľahlivo vyčistíte všetky povrchy domácnosti
s použitím iba čistej vody.