ČISTENIE S DEŤMI V SÚLADE S MONTESSORI FILOZÓFIOU

ČISTENIE S DEŤMI V SÚLADE S MONTESSORI FILOZÓFIOU

Maria Montessori si všimla, že deti do šesť rokov neobmedzene a s ľahkosťou absorbujú veci z okolitého sveta, a tým si budujú všetky základy na svoj neskorší život. Dospela k názoru, že každé dieťa má špeciálnu myseľ, ktorú nazvala Absorbujúcou mysľou – ide o silnú túžbu preskúmať všetko okolo seba pomocou zmyslov a úsilia o nezávislosť. U detí rozpoznávala určité príhodné momenty, ktoré nazvala Vnímavé obdobia, počas ktorých si dieťa osvojuje určité zručnosti ľahšie než v ktoromkoľvek inom období života. Patria sem vnímavé obdobia pre poriadok, jazyk, spoločenské kontakty, pohyb, malé predmety a pod. Prostredie, vytvorené v zariadeniach Montessori, tieto príhodné momenty podporuje.

Pomôcky sú systematicky poukladané na policiach, ktoré sú deťom ľahko dostupné. Deti vo veku 2 a pol až 6+ rokov si vytvárajú v rámci svojich skupín vlastnú minispoločnosť. Mladšie deti sa učia pozorovaním starších a starším deťom prospieva, keď pomáhajú mladším. Miešanie vekových skupín umožňuje deťom rozvíjať sa po stránke sociálnej, intelektuálnej aj emocionálnej a je nevyhnutným prvkom Montessoriovskej triedy.

Upratanie si hračiek, s ktorými sa dieťa pohralo, udržovanie poriadku vo svojej izbičke, či vypomáhanie rodičom pri domácich prácach – edukáciou formou pozorovania a opakovania po vzore – mamine, či ockovi je tiež v súlade s filozofiou Montessori, má však jedno veľké ALE!

Tým “ALE” sú čistiace pomôcky a prostriedky, ktoré môžu byť pre zdravie dieťaťa škodlivé či dokonca nebezpečné. Ich voľné poukladanie a ľahká prístupnosť deťom v súlade s princípmi Montessori je úplne vylúčená.

Našťastie technika čistenia RAYPATH Ecoclean ponúka jednoduché riešenie nielen na tento problém. Pretože technika čistenia RAYPATH Ecoclean čistí s použitím iba čistej vody, bez použitia kvapky chémie, je úplne bezpečná a pre deti neškodná.

Očistenie zablatených topánočiek, umytie pohárika po kreslení vodovými farbami, pozbieranie omrviniek po jedle, pomoc mamine s domácimi prácami i či len zábava a šantenie – s technikou čistenia úplne bez starostí a bezpečne. Iba voda, RAYPATH a nič viac!