AKO NAUČIŤ DETI UPRATOVAŤ S MONTESSORI

Vedeli ste, že…

deti do šesť rokov neobmedzene a s ľahkosťou absorbujú veci z okolitého sveta a tým si budujú všetky základy na svoj neskorší život? Maria Montessori na základe toho dospela k názoru, že každé dieťa má špeciálnu myseľ,ktorú nazvala absorbujúcou mysľou. Ide o silnú túžbu preskúmať všetko okolo seba pomocou zmyslov a úsilia o nezávislosť. U detí rozpoznávala určité príhodné momenty, nazvala ich vnímavé obdobia, počas ktorých si dieťa osvojuje určité zručnosti ľahšie než v ktoromkoľvek inom období života. Patria sem vnímavé obdobia pre poriadok, jazyk, spoločenské kontakty, pohyb, malé predmety a pod. Prostredie vytvorené v zariadeniach Montessori tieto príhodné momenty výrazne podporuje.

Ako na to?

Pomôcky sú systematicky poukladané na policiach, ktoré sú deťom ľahko dostupné. Deti vo veku 2 a pol až 6+ rokov si vytvárajú v rámci svojich skupín vlastnú minispoločnosť. Mladšie deti sa učia pozorovaním starších a starším deťom prospieva, keď pomáhajú mladším. Miešanie vekových skupín umožňuje deťom rozvíjať sa po stránke sociálnej, intelektuálnej aj emocionálnej a je nevyhnutným prvkom montessoriovskej triedy. Upratanie si hračiek, udržovanie poriadku vo svojej izbičke či vypomáhanie rodičom pri domácich prácach sa robí formou pozorovania a opakovania po vzore mamy či otca.

Jedno veľké „ALE“

Chemické čistiace pomôcky a prostriedky môžu byť pre zdravie dieťaťa škodlivé či dokonca nebezpečné. Ich voľné poukladanie a ľahká prístupnosť deťom v súlade s princípmi Montessori je teda úplne vylúčená. Preto je vhodné hľadať bezpečné varianty a alternatívy. Jednou z nich je aj technika čistenia RAYPATH Ecoclean.  Technika čistenia spočíva v tom, že čistí iba s použitím vody a špeciálnych čistíkov, ktoré sú spojením mikrovlákna s technológiou nanostriebra. Je bez použitia čo len kvapky chémie, úplne bezpečná a pre deti neškodná.

Očistenie zablatených topánočiek, umytie pohárika po kreslení vodovými farbami, pomoc mamine s domácimi prácami alebo len zábava a šantenie – s technikou čistenia úplne bez starostí a bezpečne. Iba voda, RAYPATH a nič viac!

Máte záujem o spoluprácu alebo
o predstavenie produktu? Napíšte nám.